Režim ordinace v období covid-19

Vážení rodiče,

v období proticovidových opatření dodržujte prosím následující doporučení:

 1. Důsledně dodržujte ordinační hodiny. Doba od 7,00 do 10,00 je určena pro nemocné děti.
 2. Čas po 10. hodině a odpolední ordinační doba jsou určeny pro preventivní prohlídky a očkování zdravych dětí. Buďte prosím vzájemně ohleduplní!

  Pokud vznikne potřeba vyšetřit akutně vzniklé onemocnění vašeho dítěte po 10. hodině dopolední, vždy si nejprve vyjednejte telefonicky termín příchodu do ordinace.

 3. V prostorách čekárny prosím nasazujte ochranné roušky, které je nutné pravidelně měnit, vyvářet a žehlit. Znečištěná rouška používaná opakovaně řadu dní je pro zdraví nositele škodlivá.

 4. Dodržujte, prosím, důslednou hygienu rukou a používejte dezinfekční prostředky, které jsou dostupné v prostorách čekárny i toalet.

 5. Bude-li po vás škola vyžadovat potvrzení o dlouhodobém zdravotním stavu dítěte, využijte Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který má většina z vás k dispozici pro potřebu letních táborů a dalších rekreačních akcí.

 6. Pokud Posudek nemáte, vystavíme ho na vyžádání v ordinaci bez nutnosti vodit dítě do ordinace, na základě zdravotní dokumentace. Tento Posudek ale není hrazen ze zdravotního pojištění, takže se platba vybírá v hotovosti dle ceníku naší ordinace.

Dovolená

V týdnu od 7. do 13. 9. máme dovolenou, zastupuje ordinace MUDr. Vánišové na poliklinice, tel. 327314514.

Milí rodiče a pacienti,

vítáme Vás na webových stránkách naší ordinace. Připravily jsme je pro Vás ve snaze stále zlepšovat naše služby. Naleznete na nich jednak informace běžné (kontakty, ordinační dobu atd.). Kromě toho bychom Vás rády upozornily na oddíl Nadstandardní očkování a Rady, ve kterých jsme se pokusily zodpovědět aspoň část nejběžnějších dotazů. Nepřehlédněte vysvětlující informaci k CRP.

Budeme se snažit stránky i nadále aktualizovat podle Vašich potřeb. Rády uvítáme Vaše podněty.

MUDr. Ruth Adamová a Miroslava Hanušová

Nepřehlédněte

Vážení rodiče mých dětských pacientů,

vzhledem k šířící se fámě, že končím s praxí a odcházím do důchodu, pokládám za povinnost Vás informovat, jaká je skutečnost. Důchodového věku jsem skutečně dosáhla, můj zdravotní stav je ale výborný. Zároveň cítím, že jsem během těch let nasbírala poměrně hodně vědomostí a zkušeností, takže odejít naplno z praxe zatím nehodlám.

Zavádějící informace o mém odchodu do důchodu vznikla možná i tím, že se v posledních letech u mě v ordinaci vystřídalo několik mladých lékařek rezidentek. Moje ordinace je Ministerstvem zdravotnictví akreditované pracoviště ke školení lékařů před atestací. K tomu, abych získala akreditaci, jsem musela splnit řadu přísných podmínek, které zaručují, že školitel bude předávat rezidentům informace na základě moderních poznatků medicíny a že je jeho ordinace i po stránce vybavení přístroji předpisová.

Od října 2018 budeme spolupracovat s MUDr. Ludmilou Kunáškovou, mladou lékařkou s atestací v oboru Praktický lékař pro děti a dorost. Bude v ordinaci pracovat každý pátek dopoledne. Věřím, že budete spokojeni jak s jejím medicínským přístupem, tak i s milým přístupem v komunikaci. Navíc má čerstvé osobní zkušenosti s vlastními malými dětmi.

Jaké jsou výhody registrace v naší ordinaci?

 1. práce na základě správné lékařské praxe, především medicína založení na důkazech - vybavení přístroji rychlé diagnostiky (CRP, streptest, močový analyzátor), uvážlivé ordinování antibiotik

 2. individuální přístup k pacientovi a jeho rodičům, dostatek času na pacienta, důsledný objednávkový systém

 3. snaha o 24 hodinovou péči (to nelze pochopitelně 100procentně zaručit) - rodiče mají k dispozici privátní číslo na mobil lékařky, pokud se nedovolají, lékařka volá nazpět

 4. snaha řešit většinu onemocnění v domácím prostředí, co nejméně hospitalizací

 5. pokud se jedná o komplikovanější onemocnění, zajistím objednání ke specialistovi na vyšší odborné pracoviště včetně konkrétního termínu konzultace

 6. pěkné a kulturní prostředí čekárny i ordinace

Vážení rodiče, děkuji, že jste věnovali pozornost mému sdělení a budu vděčná za jakýkoliv podnět nebo pozitivní referenci z Vaší strany.

MUDr Ruth Adamová

Poslední aktualizace: 30. srpna 2020